Yerke in de fles

Begin jaren 80 kreeg ik met mijn toenmalige vriendin contact met Mevrouw Smit uit Midsland, Terschelling.  Ze verschafte ons een slaap plaats in haar woning.

Tijdens het gesprek vertelde ze over haar hobby. Oude 3 masters in lege whisky flessen op bouwen en plaatsen. Hierbij vroeg ze of ze het vlot de Sterke Yerke III ook in een fles mocht na bouwen. Enkele weken later waren we weer bij haar op bezoek en toonde ze ons het vlot in de fles. Tot op heden een bijzondere voorwerp wat de Yerke 3 dimensionaal in een geoorde rumfles weergeeft. Op de afbeelding overhandigt mevrouw Smid de fles met het vlot erin aan Frits Riemersma.

 

Mevrouw Smid uit Midsland overhandigt Frits Riemersma het vlot in een fles.