Bemanning

Guus Schweigmann

Guus was de schipper aan boord. Studeerde aan de zeevaart hogeschool op Terschelling en stond voor het navigeren op zee. 

Eindverantwoordelijke voor alle taken aan boord. Hield nauw contact met het KNMI voor nautische gegevens. 

Het contact met radio Scheveningen vond wekelijks plaats. Vlot naam PHSU.

Leo van der Ploeg ✝︎

Leo op gegroeid in Leeuwarden was vanaf het eerste uur betrokken bij de Sterke Yerke I en II. 

Leo was verantwoordelijk voor het bouwplan van het derde vlot en het zeilplan, de tuigage.

Aan boord hield hij alle zeilende taken bij van zowel het vlot als de tuigage.

Helaas is Leo ons ontvallen op 3 maart 2021.

Chris Schweigmann ✝︎

Opgegroeid in Leeuwarden en betrokken bij de Sterke Yerke I en II was voor verantwoordelijk voor de catering aan boord.

De algemene taken van navigeren, wachtlopen behoorde tot iedereen.

Helaas is Chris ons ontvallen op 4 november 2019.

Frits Riemersma

Frits Riemersma ook afkomstig uit Leeuwarden werd bij de Sterke Yerke III betrokken.

Frits studeerde biologie aan het Ubbo Emmius in Groningen. Hij hield zich bezig met het vervuilings onderzoek op de oceaan. 

Ook de fotografie en film viel onder zijn verantwoordelijkheid