De reis

Harlingen – Las Palmas

Dag 1:

Woensdag 1 augustus 1979 om 15.30 uur begon de trans-Atlantische zeiltocht van ruim 5.000 zeemijlen naar Curaçao in de Caribische Zee met een krachtige zuidwester waardoor het vlot met behulp van een sleepboot de haven uit moest worden gesleept. De firma Doeksen van Terschelling zou volgens afspraak een sleper sturen maar die kon niet tijdig in Harlingen zijn vanwege het stormachtige weer op de Noordzee. Uitstellen en wachten op beter weer was geen optie omdat er afgesproken was dat het escorte- schip de ‘Blue Stone’ het vlot gedurende de eer- ste drie weken van het moeilijke traject op de Noordzee en door Het Kanaal zou begeleiden. Daarom is op het laatste moment de Harlinger sleper ‘Theo’ voor deze niet alledaagse sleep worden ingezet. ’s Avonds bereikte het vlot de marinehaven van Den Helder waar ze moesten wachten op het draaien van de wind. Om de wachttijd te doden zijn ze verder gegaan met
het stuwen van de lading en andere noodzakelijke werkzaamheden waar men nog niet aan toe was gekomen. De twee papegaaien van Chris

Dag 11:

De volgende dag werd er met alle belanghebbenden van de Blue Stone (B.S.) en S.Y. vergaderd en werd besloten dat Sake Mer- kus de leiding heeft tot het afscheid bij Lands End.

Dag 12:

Zondagmorgen 12 augustus rond 10.30 uur heeft de B.S. het vlot de monding van de Waterweg uitgesleept onder begeleiding van de Havendienst en het voorlopig ook op sleep ge- houden omdat het vlot bij een zuidwestenwind kracht 3 tot 4 onmogelijk op eigen kracht een goede koers kon varen.

Dag 13:

De volgende dag was alles onveranderd. Zuidwestenwind en regen, troosteloos weer, evenals de stemming op de B.S. en de S.Y. die nog steeds werd gesleept.

Dag 14:

Dinsdag 14 augustus om 03.00 uur na- derden ze het lichtschip “Outer Gabbard” in het noordoostelijke deel van de Theems monding. Het weerbericht gaf een zuid tot zuidwesten wind, kracht 5 tot 6 en later zelfs 7. Het volg- schip hield het vlot met een sleepkabel op zijn positie met een langzaam draaiende motor. Wegens de aanhoudende harde wind uit de ver- keerde hoek werd besloten om koers te zetten naar de beschutte Engelse haven van Lowestoft (onder Great Yarmouth). Daar werden ze tege- moet gevaren door de Haven Reddingsdienst die meenden dat de S.Y. een half gezonken jacht op sleeptouw had. De twee meerden om 11:20 uur af in de jachthaven. Die dag werd besteed aan het herstel van de opgelopen schade op de B.S. en het vlot.

Dag 15:

Woensdag voltooiing van de reparaties op de B.S. en het vlot. Ook heeft de B.S. diesel gebunkerd waarbij de diesel met jerrycans bij meerdere tankstations moest worden gehaald i.v.m. de oliecrisis.

Dag 16:

Donderdag werd de bemanning van de twee schepen ontvangen in het clubhuis van The Royal Norfolk & Suffolk Yacht Club.

Dag 17:

Vrijdag 17 augustus kon er nog steeds niet gevaren worden vanwege een krimpende wind naar het noordwesten welke aanwakkerde tot stormkracht 7.

Dag 18:

Zaterdagmorgen 18 augustus rond 07:30 uur werd iedereen opgeschrikt door een luid roepende Sake Merkus dat wij bevel hadden gekregen van de Havenautoriteiten om onmiddellijk te vertrekken i.v.m. het overtreden van
de quarantaine regels; de scheepspoes Hummel werd bovendeks gesignaleerd. Toen alles gereed was om te vertrekken bleek dat de wind was gaan liggen waardoor het voor de S.Y. onmogelijk was om te vertrekken. Uiteindelijk omstreeks 17:00 uur, de wind zat weer in de goede hoek, kracht 5-6 en werd alsnog besloten te vertrekken. Alles ging nu voorspoedig en men voerde met een goede snelheid door het Kanaal. Maar om 15:00 uur veranderde het weer en draaide de wind weer naar zuidwest kracht 4 tot 5 en naar verwachting zou die aanwakkeren tot kracht 7. Daarom werd besloten de haven van Brighton binnen te lopen en af te meren in de mooie Marina Brighton.

Dag 19:

Zondagavond was men gevorderd tot Newhaven (tussen Eastbourne en Brighton aan de Engelse zuidkust).

Dag 20:

Maandag 20 augustus was de wind weer gedraaid naar het zuidwesten kracht 7, daarom werd besloten de haven van Brighton binnen te lopen om niet opnieuw te worden teruggezet door de wind. De ‘coastguard’ vroeg via de marifoon aan de B.S. wat er met die boot, die ze op sleep hadden, aan de hand was. Die boot op sleep lag “pretty deep in the water” merkten ze op. Om 20.30 uur liepen ze de haven binnen en meerden af in de prachtige Marina van Brighton. Dit keer hoefde de Yerke niet in quarantaine afgemeerd te worden hoewel de beesten wel bij de douane werden opgegeven. Ondertussen werd er een stormwaarschuwing afgegeven voor windkracht 7-8.

Dag 21:

Dinsdag 21 augustus werden ze toch gesommeerd direct te vertrekken omdat er een kat aan dek zou lopen. Maar na een ‘gesprek’ met de autoriteiten en met Hummel die zich benedendeks liet opsluiten, was alles weer ‘okay’. Dag 25: Tot ze zaterdagmiddag 25 augustus rond 12.20 uur de haven ‘uit werden getrapt’ met een schriftelijk bevel vanwege de beestenboel. Het stormde nog steeds hevig maar de stormbal werd neergehaald en ze moesten vertrekken. Rond middernacht kwamen ze eindelijk weer buitengaats. Toen ze nauwelijks buitengaats waren werd de stormbal in de haven weer ge- hesen. Wegens de ruwe zee werd al snel be- sloten om in de nabije haven van Shoreham te schuilen en na het passeren van de sluizen werd om 15.50 uur afgemeerd in de binnenhaven van Shoreham. De weersverwachting was dat de wind zou gaan draaien naar ZO, hetgeen gunstig was. Dezelfde avond om 23:20 uur vertrokken ze weer via de sluizen naar buiten, de windkracht was 4 uit het ZO. Men hoopte nu in één ruk door te kunnen varen.

Dag 27:

Maandag 27 augustus zagen ze het licht (vuurtoren) van Startpoint. Die dag werd op de Yerke voor het eerst het razeil gehesen. Dat was wel een mooi gezicht! Van de B.S. vernam de S.Y. dat de B.S. na het afscheid zou doorvaren naar Felmonth en dat wilde de S.Y. eigenlijk ook voor het uitvoeren van enkele kleine reparaties, maar Sake gaf aan dat het beter was om door te varen nu het weer zo gunstig was.

Dag 28:

Dinsdag 28 augustus om 23:00 uur waren ze op 12° West van Lizard Point en om 06:00 uur werden de lijnen losgegooid met de B.S.. Dat was volgens afspraak ook het punt waar de B.S. de S.Y. naartoe zou brengen. De S.Y. moest nu alleen verder. Dat was best een emotioneel af- scheid waarbij de bemanning van de B.S., maar in het bijzonder Sake Merkus met zijn vrouw Nel Roos en Gilles met zijn zoon Arnold Faber, de schipper en de eigenaar, bijzondere dank werd toegezegd. Zonder de steun en doorzettingsvermogen van de B.S. was de S.Y. nooit zover gekomen! De laatste foto’s en wensen werden uitgewisseld en al snel was de Blue Stone achter de kim verdwenen.

Dag 55:

Maandag 17 september bevond het vlot zich op ruwweg 200 mijl zuidwestelijk van Lissa- bon. De afstand tot de Canarische eilanden is nog ongeveer 650 mijl. hoge golf kwam te liggen waardoor het vlot sterk overhelde en Hummel met bak en al van het dek schoof. Die nacht verdween ook Kokkie, de papagaai.

Dag 62:

Op maandag 24 september bevond de S.Y. zich ter hoogte van de West-Afrikaanse stad Safi, tussen de Afrikaanse kust en het

eiland Madeira. Het contact met het vlot was toen al vijf dagen verbroken omdat de zendinstallatie niet werkte (de generator was defect). Scheveningen Radio werd van de laatstgenoemde positie van het vlot op de hoogte gebracht door een Zuid- Afrikaans schip dat de route van de S.Y. kruiste en hun positie doorgaf.

Dag 66:

Vrijdagmorgen 28 september om 02.00 uur, Guus stond op wacht toen hij de andere jongens opgetogen wekte met de woorden “Het vuur van Las Palmas, recht voor ons”. In het weekend van

Dag 67/68:

29/30 september arriveerde het vlot in Las Palmas op de Canarische eilanden na een tocht van nagenoeg twee maanden.
De bemanning heeft in de haven van Las Palmas uitgerust en zich kunnen prepareren op de twee- de etappe, de oversteek van de Atlantische Oceaan naar West-Indië. Ook het proviand voor de volgende etappe moest worden verscheept uit Nederland. Een restauranteigenaar ter plaatse heeft 500 liter mineraalwater beschikbaar gesteld omdat het drinkwater op het eiland niet goed houdbaar was. Ook moesten er de nodige kleine reparaties worden uitgevoerd.