Doorstart Stichting

In 2012 beginnen oud bemanningsleden, organisator Henk van Dam en enkele oude organisatoren de koppen bij elkaar te steken. Het plan is om het monument wat in 1985 op eiland Bonaire is opgericht te renoveren. Daarnaast wordt er gebrainstormd om een nieuwe Sterke Yerke IV te bouwen.
De stichting maakt een doorstart in 2015
Een reünie bracht de mensen van de organisatie Sterke Yerke weer bij een in bar-discotheek Vat in Leeuwarden. Hier werden oude verhalen opgehaald en een beetje over de toekomst van het vlot nagedacht. Was het in 1979 de olievervuiling die aandacht kreeg, nu werd er besloten  om de plastic vervuiling onder de aandacht te brengen. En het vlot zou net als in 1979 de aandacht moeten trekken. Pas in 1918 kreeg het weer beetje vorm door regelmatig met oude leden van de Stichting Sterke Yerke regelmatig een  bijeenkomst te organiseren. Was dit bij het begin om de drie maanden het geval, later werden de bijeenkomsten officiële vergaderingen. Er werd een nieuw Stichtingsbestuur opgericht en er kon serieus gepraat worden over een nieuw vlot en een nieuw doel.
Nieuw Stichtingsbestuur 2018
bovenste rij: Chris Schweigmann, Johan Vos, Sierk Biergel, Nan Bulthuis en Frits Riemersma                          onderste rij: Marten Reitsma, Wilfred de Jong, Roman Solarz en Guus Schweigmann       Fotografie: Henri Vos
Het verwaarloosde en beschadigde monument Bonaire zou worden gerestaureerd. Het was de laatste twee jaren zwaar beschadigd door tropische stormen. Hurrycanes. En in december 2018 vertrok een delegatie uit Leeuwarden naar het Caribische eiland Bonaire. Het monument werd in twee weken met behulp van een lokale Nederlands aannemersbedrijf Haafkes gerestaureerd.