Flessenpost

Tijdens de Rijnreis van de Sterke Yerke III in 1979 werd op verschillende plaatsen de bekende vierkante Bokma fles in de rivier de Rijn geworpen. Aan het begin van de Atlantische Oceaan  werden er nog eens 1000 flessen gedumpt ten zuidwesten van Engeland. 

Hierin bevond zich een briefkaart aan de vinder van de fles gericht met het verzoek om de briefkaart met vindplaats terug te sturen naar de stichting Sterke Yerke in Leeuwarden.

Verder zou de bemanning voor het vervolg van het ‘flesjesplan’ nog twee keer 1000 flessen overboord zetten. De eerste 1000 flessen met blauwe antwoordkaarten zijn op 28 augustus bij Land’s End (het uiterste puntje van Cornwall, in het zuidwesten van Engeland) overboord gezet.

 

De vierkante fles met briefkaart

Met als resultaat er zijn 211 flessen geretourneerd. Ze werden gevonden aan de zuid- en westkust van Engeland, Zuid Ierland, de noord/westkust van Frankrijk en aan de westkust van Nederland. Een jaar later werden er nog 3 flessen vanuit de Deense noordwestkust teruggestuurd. De laatste 1000 flessen met oranje antwoordkaarten werden op 27, 28 en 29 oktober ten zuiden van de Canarische eilanden overboord gezet, kort na het vertrek uit Las Palmas. Voor zover bekend zijn er van deze laatste dropping geen flessen teruggevonden. Achteraf is dat misschien niet zo verbazingwekkend. Deze flessen zouden met de zeestroming mee naar de overkant van de oceaan genomen zijn, ware het niet dat de flessen wegens aantasting van de sluiting door het zeewater en de zon de oversteek niet zullen hebben gehaald en dus ergens op de bodem van de oceaan zullen liggen.

Het resultaat van de vindplaatsen is op bijgevoegde afbeelding weer gegeven.

De briefkaart

030011
030021 kopie