Het verhaal van de Sterke Yerke begint in 1974. Een groep jongens uit de Friese hoofdstad Leeuwarden bouwen gezamenlijk een vlot. Olievaten dienen als drijfvermogen en zijn de basis.  Het vlot zal de jaren daarna de Friese meren en de Waddenzee bevaren.
Er volgen nog twee verbeterde vlotten Sterke Yerke II en III. Het laatste en derde vlot “Sterke Yerke III” werd gebouwd voor de Friese meren maar ook voor de Atlantische Oceaan. Op deze website zijn de historie, de tochten en de vervuiling beschreven.

Sterke Yerke III

Avontuur | olievervuiling | storm | windstilte

Historie

Een vlot gebouwd door vrienden in Leeuwarden. Het begon met Sterke Yerke I.

Film

Een vlot gebouwd voor de Atlantische Oceaan met vier friezen aan boord.

Fotografie

Tijdens de reis zijn er vele foto's gemaakt en geplaatst in album's

over ons toen en nu